*Bạn đang xem: Lời bài hát ai cho em mùa xuân

Anh cho em ngày xuân nụ hoa vàng mới nở, chiều đông như thế nào nhung ghi nhớ Đường lao xao lá đầy chân bước mòn vỉa phố mắt bi ai vin ngọn cây Anh mang lại em ngày xuân mùa xuân này toàn bộ lộc non vừa trẩy lá Lời thơ thương cõi đời bầy đàn chim lùa vạt nắng nóng trong sương chiều chơi vơi Đất bà mẹ đầy cỏ lúa đồng xanh xa mấy mùa quanh đó đê diều căng gió phảng phất câu hò đôi lứa Trong xóm vang chuông miếu trăng sáng soi liếp dừa con sông dài mấy nhánh bờ cát trắng bờ quê xưa Anh mang lại em ngày xuân trẻ nô đùa khắp trời Niềm yêu thương đời phơi tếch Bàn tay thơm sữa ngọt giải đất hiền chim hót mái nhà xinh kề nhau Anh mang lại em ngày xuân đường hoa vào phố bé dại nhạc chan hòa phía trên đó Tình yêu nước nhà này bài xích thơ còn xao xuyến rung nắng nóng vàng ban mai Anh đến em mùa xuân Nhạc thơ tràn muôn lối

Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Ba chéo Với XR12 - Sony M70 (Nhậu xỉn vặn tẹt ga FX luôn lúc 2 giờ sáng . Old Forester rules the world !!!)
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Imove Ra Mắt Xe Điện Imove X-Men, Imove Ra Mắt Xe Điện Xmen Bản Nâng Cấp

Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.