*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài bác hát Lời bài bác hát tuyển chọn sinh Đại học, cđ tuyển chọn sinh Đại học, cđ

180 bài bác tập Từ đồng nghĩa tương quan - trái nghĩa trong giờ Anh có đáp án chi tiết


cài đặt xuống 29 275 2

quanangiangghe.com sưu tầm cùng biên soạn bài bác tập Thì lúc này đơn tất cả đáp án, bao gồm 50 bài bác tập trường đoản cú cơ phiên bản đến nâng cấp mong ý muốn giúp những em ôn luyện kỹ năng đã được học về Thì lúc này đơn hiệu quả. Mời các bạn đón xem:

Bài tập Từ đồng nghĩa tương quan - trái nghĩa trong tiếng Anh

I. Dạng bài xích tìm từ đồng nghĩa tương quan trái nghĩa trong giờ Anh

1. Từ đồng nghĩa trong giờ Anh là gì?

Từ đồng nghĩa tương quan là phần nhiều từ/ nhiều từ bao gồm nghĩa giống như hoặc gần kề với từ/ các từ khác. Ta cũng cần chăm chú rằng từ đồng nghĩa có cách viết, phạt âm khác nhau. Ví dụ:

afraid = scared = frightened

bunny = rabbit = hare

demonstrate = illustrate

*

Dạng bài bác tìm từ đồng nghĩa tương quan tiếng Anh trong kỳ thi THPTQG

2. Trường đoản cú trái nghĩa trong tiếng Anh là gì?

Từ trái tức là từ hoặc nhiều từ nào đó mà có nghĩa trái ngược cùng với từ/ cụm từ khác. Ví dụ:

likely >

able >

agree >

*

Dạng bài bác tìm từ trái nghĩa tiếng Anh vào kỳ thi THPTQG

II. Bí quyết làm dạng bài tìm trường đoản cú đồng, trái nghĩa trong giờ đồng hồ Anh

1. Biện pháp làm dạng bài bác tìm từ đồng nghĩa tương quan trong giờ Anh

Chiến thuật 1 – Replace: lúc biết sẵn tự được gạch ốp chân, ta sẽ nuốm trực tiếp giải đáp A, B, C, D với xem câu trả lời nào phù hợp về nghĩa và ngữ cảnh nhất.

Bạn đang xem: Bài tập đồng nghĩa trái nghĩa có đáp án

Chiến thuật 2 – Guess: khi ta đắn đo nghĩa của từ bỏ được gạch ốp chân, thì bí quyết hữu hiệu độc nhất là phụ thuộc ngữ cảnh để đoán nghĩa của từ

2. Biện pháp làm dạng bài xích tìm tự trái nghĩa trong giờ đồng hồ Anh

Chiến thuật 1 – Replace: sửa chữa từ được gạch men chân với những đáp án A, B, C, D, xem câu trả lời nào ngược nghĩa với từ gạch ốp chân thì ta chọn. Cách này là nhanh nhất có thể trong trường đúng theo mình biết nghĩa của trường đoản cú được gạch ốp chân cùng từ trong số đáp án A, B, C, D rồi. Sau thời điểm “ưng” đáp án nào thì mình ghép vào câu hỏi gốc giúp thấy có tương xứng với ngữ cảnh của câu không nhé!

Chiến thuật 2 – Guess: đoán từ phụ thuộc vào ngữ cảnh khi ta chưa biết nghĩa của từ được gạch chân.

III. Bài tập từ đồng nghĩa tương quan - trái nghĩa trong giờ đồng hồ Anh gồm đáp án

Bài 1: Mark the letter A, B, C, or D lớn indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning khổng lồ the underlined part in each of the following questions.

Câu 1: He was asked toaccount forhis presence at the scene of crime.

A. Complain B. Exchange C. Explain D. Arrange

=> KEY C: trương mục for = explain = giải thích cho

A. Phàn nàn B. Hội đàm C. Lý giải D. Sắp tới xếp

Câu 2: The teacher gave somesuggestionson what could come out for the examination.

A. Effects B. Symptoms C. Hints D. Demonstrations

=> KEY C: suggestions = hints = gợi ý, đề xuất

A. ảnh hưởng B. Triệu hội chứng C. Gợi ý D. Luận chứng

Câu 3: I’ll take the new job whose salary isfantastic.

A. Reasonable B. Acceptable C. Pretty high D. Wonderful

=> KEY D: fantastic = wonderful = tuyệt vời

A. Hợp lí B. Có thể đồng ý C. Khá cao D. Xuất xắc vời

Bài 2: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning khổng lồ the underlined part in each of the following questions.

Câu 1: Because Jackdefaultedon his loan, the ngân hàng took him to court.

A. Failed to lớn pay B. Paid in full C. Had a bad personality D. Was paid much money

=> KEY B: defaulted = vỡ lẽ nợ, phá sản

A. Cấp thiết trả nợ B. Thanh toán không hề thiếu C. Tính xấu D. Trả tương đối nhiều tiền

Câu 2: His career in theillicitdrug trade ended with the police raid this morning.

A. Elicited B. Irregular C. Secret D. Legal

=> KEY D: illicit = bất hợp pháp

A. Lòi ra B. Phi lý C. Kín D. Hòa hợp pháp

Bài 3: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning khổng lồ the underlined part in each of the following questions.


Câu 1: The government is not prepared totoleratethis situation any longer.

A. Look down on B. Put up with C. Take away from D. Give on to

=> KEY A: tolerate = khoan dung, tha thứ, chịu đựng

A là từ trái nghĩa: khinh nhờn ai, coi thường miệt

B là tự đồng nghĩa: chịu đựng, chấp nhận

Câu 2: I clearly remember talking to him inachancemeeting last summer.

A. Unplanned B. Deliberate C. Accidental D. Unintentional

=> KEY B: a chance = bất ngờ, vô tình

A. Không có kế hoạch B. Cầm cố ý C. Tình cờ D. Không chủ ý

Bài 4: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning khổng lồ the underlined part in each of the following questions.

Câu 1: I could see the finish line và thought I washome & dry.

A. Hopeless B. Hopeful C. Successful D. Unsuccessful

=> KEY C: home and dry = have been successful = thành công

A. Tuyệt vọng B. Hy vọng C. Thành công xuất sắc D. Thất bại

Câu 2:Carpetsfrom countries such as Persia & Afghanistan often fetch high prices in the United States.

A. Artifacts B. Pottery C. Rugs D. Textiles

=> KEY C: Carpets = Rugs = thảm

A. Hiện thứ B. đồ gốm C. Thảm D. Dệt may

Câu 3: Though many scientific breakthroughs have resulted frommishapsit has taken brilliant thinkers khổng lồ recognize their potential.

A. Accidents B. Misunderstandings C. Incidentals D. Misfortunes

=> KEY A: mishaps = accidents = đen thui ro

A. Tai nạn B. Hiểu lầm C. Chi tiêu phát sinh D. Bất hạnh


Bài 5: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning to lớn the underlined part in each of the following questions.

Câu 1: The siêu thị assistant was totallybewilderedby the customer’s behavior.

A. Disgusted B. Puzzled C. Angry D. Upset

=> KEY B: bewildered = hoang mang, lúng túng, bối rối

A. Khinh ghét B. Bối rối, lo âu C. Giận dữ D. Nặng nề chịu

Câu 2: Hedidn’t bat an eyelidwhen he realized he failed the exam again.

A. Wasn’t happy B. Didn’t want to see C. Didn’t show surprise D. Didn’t care

=> KEY C: didn’t bat an eyelid = ko ngạc nhiên, không xẩy ra shock

A. Không vui B. Không thích nhìn C. Không không thể tinh được D. Ko quan tâm

Câu 3: Ralph Nader was the mostprominentleader of the U. S consumer protection movement.

A. Casual B. Significant C. Promiscuous D. Aggressive

=> KEY B: prominent = nổi bật, đáng chú ý

A. Thông thường B. đáng chú ý C. Tính phức tạp D. Tích cực

Bài 6: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the word (s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Câu 1: The International Organizations are going to lớn be in a temporary way in the country.

A. Soak B. Permanent C. Complicated D. Guess

=> KEY B: temporary = nhất thời thời

A. Thấm B. Vĩnh viễn C. Phức tạp D. Khách hàng mời

Câu 2: The US troops are using much more sophisticated weapons in the Far East.

A. Expensive B. Complicated C. Simple và easy lớn use D. Difficult khổng lồ operate

=> KEY C: sophisticated = tinh vi, phức tạp

A. Mắc đỏ B. Phức hợp C. Dễ dàng và đơn giản và dễ sử dụng D. Nặng nề hoạt động

Bài 7: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet khổng lồ indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Câu 1: Tourists today flock khổng lồ see the two falls that actually constitute Niagara falls.

A. Come without knowing what they will see

B. Come in large numbers

C. Come out of boredom

D. Come by plane

=> KEY B: flock = tụ tập, tụ tập thành bầy

A. Cứ đi cơ mà không cần thân thương những gì họ vẫn thấy

B. đi với số lượng lớn

C. Kiêng sự nhàm chán

D. đi sử dụng máy bay

Câu 2: Around 150 B. C. The Greek astronomer Hipparchus developed a system lớn classify stars according khổng lồ brightness.

A. Record B. Shine C. Categorize D. Diversify

=> KEY C: classify = phân loại

A. Ghi âm B. Thắp sáng C. Phân nhiều loại D. Nhiều dạng

Câu 3: She is always diplomatic when she đơn hàng with angry students.

A. Strict B. Outspoken C. Firm D. Tactful

=> KEY D: diplomatic = khôn khéo

A. Nghiêm ngặt B. Thẳng thắn C. Kiên trì D. Khôn khéo

Bài 8: Choose the word that is OPPOSITE in meaning to lớn the underlined part in the following sentences.

Câu 1: In remote communities, it"s important khổng lồ replenish stocks before the winter sets in.

A. Remake B. Empty C. Refill D. Repeat

=> KEY B: replenish (làm đầy) >

Nghĩa các từ khác: repeat = đề cập lại; refill = làm cho đầy; remake = đánh dấu

Câu 2: There has been no discernible improvement in the noise levels since lorries were banned.

A. Clear B. Obvious C. Thin D. Insignificant

=> KEY D:

discernible (có thể nhận thức rõ, hoàn toàn có thể thấy rõ) >

Nghĩa các từ khác: thin = gầy; obvious = rành mạch, hiển nhiên; clear = rõ ràng

Bài 9: Choose the word that is CLOSEST in meaning lớn the underlined part in the following questions

Câu 1: Roget"s Thesaurus, a collection of English words và phrases, was originally arranged by the ideas they express rather than by alphabetical order.

A. Restricted B. As well as C. Unless D. Instead of

=> KEY D: rather than (hơn là) = instead of (thay vì)

Nghĩa những từ khác: unless + clause = nếu như không ; as well as = cũng như; restricted = bị hạn chế

Câu 2: With the dawn of space exploration, the notion that atmospheric conditions on Earth may be quality in the solar system was strengthened.

A. Outcome B. Continuation C. Beginning D. Expansion

=> KEY C: dawn = beginning: sự bắt đầu

Nghĩa những từ khác: expansion = sự mở rộng; continuation = sự tiếp diễn; outcome = hậu quả

Câu 3: Let"s wait here for her; I"m sure she"ll turn up before long.

A. Arrive B. Return C. Enter D. Visit

=> KEY A: turn up = arrive: đến

Nghĩa các từ khác: visit = thăm; enter =vào; return = quay về

Bài 10: Mark the letter A,B,C, or D on your answer sheet to lớn indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined part in each of the following questions.

Câu 1: This tapestry has a very complicated pattern.

A. Obsolete B. Intricate C. Ultimate D. Appropriate

=> KEY B: complicated = phức tạp

A. Vật cản vật B. Phức hợp C. ở đầu cuối D. đam mê hợp

Câu 2: During the Great Depression, there were many wanderers who traveled on the railroads and camped along the tracks.

A. Veterans B. Tyros C. Vagabonds D. Zealots

=> KEY C: wanderers = tín đồ bộ hành, kẻ lang thang

A. Cựu binh sĩ B. Tín đồ mới vào nghề C. Kẻ long dong D. Bạn cuồng tín

Câu 3: We decided to lớn pay for the furniture on the installment plan.

A. Monthly payment B. Cash và carry C. Credit card D. Piece by piece

=> KEY A: installment = trả góp

A. Trả tiền mỗi tháng B. Tiền khía cạnh C. Thẻ tín dụng D. Từng mảnh

Câu 4: The last week of classes is always very busy because students are taking examinations, making applications to the University, and extending their visas.

A. Hectic B. Eccentric C. Fanatic D. Prolific

=> KEY A: very busy = siêu bận rộn

A. Bận bịu B. Lập dị C. Hấp dẫn D. Sung mãn

Câu 5: The drought was finally over as the fall brought in some welcome rain.

A. Heatware B. Harvest C. Summer D. Aridity

=> KEY D: drought = hạn hán

A. Sức hot B. Hoa màu C. Ngày hè D. Khô khan

............................................................................................................................

Xem thêm: Ảnh Ngọc Trinh Lộ Vùng Kín, Sự Thật Về Bức Ảnh Lộ Vùng Kín Của Ngọc Trinh

............................................................................................................................