Bài tập kế toán thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp – Thuế TNDN là các loại thuế trực thu, tấn công vào thu nhập cá nhân chịu thuế của doanh nghiệp bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, marketing hàng hóa, thương mại & dịch vụ và thu nhập khác theo biện pháp của pháp luật. Cùng Kế toán Việt Hưng tò mò về dạng bài tập liên quan đến thuế TNDN tức thì phía dưới đây nhé.

Bạn đang xem: Bài tập thuế thu nhập doanh nghiệp 2018

*
Bài tập kế toán tài chính thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp – tất cả lời giải

THAM KHẢO:

MIỄN PHÍ | những khoá học tập kế toán thuế – tổng hợp giành riêng cho sinh viên

Excel phương pháp tính thuế TNCN lũy tiến tăng mức sút trừ gia đạo

1. Bài tập kế toán thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp – Dạng 1

Tính thuế TNDN , xuất khẩu, thuế GTGT đề xuất nộp những năm của 1 doanh nghiệp với những tài liệu – acer4310 sau:

1) tình trạng sản xuất trong năm:

– trong thời hạn doanh nghiệp tiếp tế được 40.000 sản phẩm (đây là sản phẩm không chịu đựng thuế tiêu thụ đặc biệt), không có hàng tồn kho.

2) thực trạng tiêu thụ trong năm:

– Quý 1: xuất bán cho công ty yêu đương mại trong nước 12.000 sản phẩm, giá cả chưa thuế GTGT 45.000 đ/sản phẩm.

– Quý 2: trực tiếp xuất khẩu 10.000 sản phẩm, giá bán CIF là 74.000 đ/sản phẩm. Trong các số ấy phí di chuyển và bảo đảm là 1.000 đ/sản phẩm.

– Quý 3: bán ra cho doanh nghiệp chế xuất 5.000 sản phẩm, giá thành 45.000 đ/sản phẩm.

– Quý 4: trực tiếp xuất khẩu 2 ngàn sản phẩm. Giá FOB là 46.000 đ/sản phẩm. Xuất cho cửa hàng đại lý 5.000 sản phẩm, giá thành của đại lý theo vừa lòng đồng chưa tồn tại thuế GTGT là 46.000 đ/sản phẩm. Cuối năm đại lý còn tồn kho là 1.000 sản phẩm.

3) ngân sách chi tiêu sản xuất kinh doanh trong năm:

– vật liệu dùng thay thế sửa chữa thường xuyên TSCĐ ở trong phân xưởng phân phối 6.000.000.sửa chữa trị thường TSCĐ thuộc phần tử quản lý 3.200.000 đ.

– chi phí lương người công nhân trực tiếp cung ứng sản phẩm.

+ Định nấc sản xuất thành phầm là 250sp/ld/tháng.

+ Định mức tiền lương 800.000 đ/ld/tháng.

– Khấu hao TSCĐ:

TSCĐ giao hàng sản xuất nghỉ ngơi phân xưởng 160.000.000 đ.

TSCĐ bộ phận quản lý doanh nghiệp: 50.000.000 với TSCĐ thuộc bộ phận bán hàng 12.000.000 đ.

– Các chi tiêu khác ship hàng sản xuất thành phầm 126.000.000 đ.

– chi phí bảo hiểm và vận tải đường bộ khi thẳng xuất khẩu thành phầm ở quý 2.

– chi hoa hồng mang lại đại lý nhỏ lẻ 5% giá thành chưa thuế GTGT.

– Thuế xuất khẩu sinh hoạt khâu phân phối hàng.

BIẾT RẰNG: (acer 4310)

– Thuế GTGT 10%.

– Thuế xuất khẩu 2%.

– Thuế TTDN 28%.

– các khoản thu nhập về lãi chi phí gửi ngân hàng là 3.870.000 đ (bài tập kế toán tài chính thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp)

GỢI Ý LỜI GIẢI:

1) bán cho công ty dịch vụ thương mại trong nước

Doanh thu: 12.000 x 45.000 = 540 (tr) T.GTGT đầu ra: 540 (tr) x 10% = 54(tr)

2) thẳng xuất khẩu

Doanh thu: 10.000 sp x 74.000 = 740 (tr) XK: 730 (tr) x 2% = 14,6 (tr)

3) xuất bán cho doanh nghiệp chế xuất

Doanh thu: 5.000 x 45.000 = 225 (tr) XK: 225 x 2% = 4,5 (tr)

4) thẳng xuất khẩu

Doanh thu: (2.000 x 46.000) + (4.000 x 46.000) = 322 (tr) XK: 2.000 x 46.000 x 2% = 1,84 (tr) GTGT: 4.000 x 46.000 x 10% = 18,4 (tr).

VẬY:

– Thuế xuất khẩu yêu cầu nộp: 14,8 (tr) + 4,5 (tr) + 1,84 (tr) = 21,14 (tr)

– Thuế GTGT đề xuất nộp = thuế GTGT đầu ra output – thuế GTGT đầu vào

* Thuế GTGT đầu ra output = 54(tr) + 18,4 (tr) = 72,4 (tr)

Vậy thuế GTGT phải nộp = 72,4 – 84,5 = -12,1 (tr)

Thuế TNDN = doanh thu – ngân sách + Thu nhập

* lệch giá = 540 (tr) + 740 (tr) + 225 (tr) + 322 (tr) = 1.827 (tr)

(*) túi tiền cho 40.000 sản phẩm:

VẬY:

Thuế TNDN yêu cầu nộp = (1.827 – 1.233,79 + 3,87) x 28% = 154,302 (tr).

2. Bài xích tập kế toán tài chính thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp – Dạng 2

Một đối chọi vị marketing thực phẩm X bao gồm số liệu marketing cả năm 20xx như sau:

A/ có các nghiệp vụ mua bán sản phẩm hoá vào năm:

1) bán cho công ty thương nghiệp nội địa 300.000 sp, giá chỉ 210.000 đ/sản phẩm.

2) dấn xuất khẩu uỷ thác một lô sản phẩm theo giá chỉ FOB là 9 tỷ đồng. Xác suất hoa hồng tình trên cực hiếm lô sản phẩm là 4%.

3) Làm cửa hàng đại lý tiêu thụ hàng cho một công ty nước ngoài có trụ sở tại TP.HCM, tổng hàng nhập theo đk CIF là 50 tỷ đồng. Tổng giá chỉ hàng bán theo như đúng quy định là 60 tỷ đồng. Tỷ lệ hoa hồng là 5% giá bán bán.

4) dấn 30 tỷ đồng vật tư để làm cho doanh nghiệp nước ngoài. Các bước hoàn thành 100% và toàn thể thành phẩm đã xuất trả. Công ty lớn được hưởng trọn tiền gia công 4 tỷ đồng.

5) Xuất ra nước ngoài 130.000 thành phầm theo giá bán CIF là 244.800 đ/sản phẩm: Phí bảo hiểm và vận chuyển thế giới được tính bởi 2% FOB.

6) cung cấp 17.000 sp cho doanh nghiệp chế xuất, giá bán 200.000 đ/sản phẩm.

B/ bỏ ra phí

– Tổng ngân sách chi tiêu hợp lý cả năm (chưa nói thuế xuất khẩu) liên quan đến các chuyển động nói bên trên là 130,9 tỷ vnđ (acer4310). Thuế giá chỉ trị ngày càng tăng đầu vào được khấu trừ cả năm là 8,963 tỷ đồng.

C/ thu nhập cá nhân khác:

– Lãi tiền gửi : 340 triệu vnd

– chuyển nhượng ủy quyền tài sản: 160 triệu đ

Yêu cầu: Tính các thuế mà doanh nghiệp phải nộp trong thời hạn 20xx 

– Thuế giá trị gia tăng.

– Thuế xuất khẩu.

– Thuế thu nhập doanh nghiệp.

BIẾT RẰNG:

– Thuế xuất thuế GTGT các sản phẩm là 10%

– Thuế xuất thuế TNDN là 28%.

– Thuế xuất thuế xuất khẩu các món đồ là 4% (bài tập kế toán tài chính thuế thu nhập doanh nghiệp)

GỢI Ý LỜI GIẢI:

1) DOANH THU: 300.000 x 210.000 = 63.000 (tr) Thuế GTGT đầu ra: 63.000 x 10% = 6.300 (tr)

2) nhấn xuất khẩu uỷ thác:

Doanh thu: 9.000 x 4% = 360 (tr) Thuế GTGT đầu ra: 360 x 10% = 36 (tr)

Thuế xuất khẩu nộp cố kỉnh cho mặt uỷ thác: 9.000 x 4% = 360 (tr)

3) Làm đại lý tiêu thụ:

Doanh thu: 60.000 x 5% = 3.000 (tr) Thuế GTGT đầu ra: 3.000 x 10% = 300 (tr)

4) Nhận tối ưu cho nước ngoài

Doanh thu: 4.000 (tr).

5) Xuất ra nước ngoài

Doanh thu: 130.000 x 244.800 = 31.824 (tr). Xuất khẩu: 130.000 x (244.800/1,02) x 4% = 1.248 (tr)

6) bán cho doanh nghiệp chế xuất

Doanh thu: 170.000 x 200.000 = 34.000 (tr). Xuất khẩu: 34.000 x 4% = 1.360 (tr)

VẬY:

– Thuế xuất khẩu yêu cầu nộp: 360 (tr) + 1.248 (tr) + 1.360 (tr) = 2.968 (tr)

– Thuế GTGT đề xuất nộp= GTGTr – GTGT đ vào.

* GTGTr = 6.300 (tr) + 36 (tr) + 300 (tr) = 6.636 (tr)

* GTGTđ vào = 8.963 GTGT đề xuất nộp = 6.636 – 8.963 = -2.300 (tr)

– Thuế TNDN = các khoản thu nhập tính thuế x thuế suất

• các khoản thu nhập tính thuế = lệch giá – chi tiêu hợp lý + thu nhập cá nhân khác

• lợi nhuận = 63.000 (tr) + 360 (tr) + 3.000 (tr) + 4.000 (tr) + 31.824 (tr) + 34.000 (tr) = 136.148 (tr) • chi tiêu hợp lý: 130.900 + 2608= 133.580 (tr) • thu nhập cá nhân khác: 340 + 160 = 500 (tr)

VẬY:

TN tính thuế: 136.184 – 133.580 + 500 = 3.176 (tr)

Thuế TNDN phải nộp: 3.176 x 28% = 889,28 (tr)

3. Bài bác tập kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp – Dạng 3

Hãy tính thuế Thuế TNDN, Thuế xuất khẩu, thuế GTGT của một nhà máy sản xuất hàng chi tiêu và sử dụng có những số liệu sau.

1) xuất kho nước ngoài 120.000 sp theo giá chỉ CIF 271.400 đ/sp, phí vận tải và bảo hiểm thế giới tính bằng 18% giá chỉ FOB.

2) cung cấp 150.000 sản phẩm cho bạn chế xuất với cái giá 230.000 đ/sản phẩm.

3) bán ra cho cty yêu thương nghiệp trong nước 400.000 sản phẩm với giá không thuế GTGT là 200.000 đ/sản phẩm.

4) tối ưu trực tiếp 400.000 thành phầm theo hòa hợp đồng với cùng một công ty nước ngoài, quá trình hoàn thành 80% và thành phẩm đã được xuất trả, giá gia công là 10.000 sản phẩm.

+ Tổng túi tiền hợp lý cả năm (chưa đề cập thuế xuất khẩu, phí bảo đảm và vận chuyển quốc tế) của toàn bộ hàng tiêu hao là 102.731 triệu đồng.

+ các khoản thu nhập chịu thuế khác kế bên doanh thu.

Chuyển nhượng gia sản 200 (tr)

thu nhập từ lãi tiền giải ngân cho vay 680 (tr)

BIẾT RẰNG:

Thuế suất của thuế xuất khẩu 2%.

Thuế suất của thuế GTGT 10%.

Thuế suất của thuế TNDN là 28%.

Tổng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ cả năm là 13.173 triệu vnd (bài tập kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp)

GỢI Ý LỜI GIẢI:

1) bán ra nước ngoài:

Doanh thu: 120.000 x 271.400 = 32.568 (tr) Xuất khẩu: 120.000 x (271.400/1,18) x 2% = 552 (tr)

2) xuất bán cho doanh nghiệp chế xuất.

Xem thêm: Cứ Lấy Chồng Xa Là Bất Hạnh? ? Lấy Chồng Xa Có Khổ Không Ạ

Doanh thu: 150.000 x 230.000 = 34.500 (tr) Xuất khẩu: 34.500 x 2% = 690 (tr)

3) bán cho cty yêu đương nghiệp nội địa.

Doanh thu: 400.000 x 200.000 = 80.000 (tr) Thuế GTGTđầu ra = 80.000 x 10% = 8.000 (tr)

4) tối ưu cho nước ngoài:

Doanh thu (400.000 x 80%) x 10.000 = 3.200 (tr)

VẬY:

– Thuế xuất khẩu phải nộp: 552 + 690 = 1.242 (tr)

– Thuế GTGT cần nộp = T.GTGTđầu ra – T.GTGTvào.

* thuế GTGT = 8.000 – 13.173 = -5173 – Thuế TNDN = các khoản thu nhập tính thuế x thuế suất.