hướng dấn bí quyết đọc số sản phẩm công nghệ tự giờ đồng hồ Anh từ là một đến 100, cách biến đổi số đếm sang trọng số vật dụng tự cùng cách thực hiện số thứ tự.

Số đồ vật tự giờ Anh từ 1 đến 100 viết như vậy nào, viết tắt như thế nào. Dưới đấy là cách viết số đồ vật tự trong tiếng Anh. Lân cận đó, quanangiangghe.com vẫn hướng dẫn chúng ta cách đưa thể số đếm sang số thứ tự và bí quyết dùng số sản phẩm công nghệ tự hợp lí nhất.

Bạn đang xem: Bảng số tiếng anh từ 1 đến 100

*

Số thứ tự trong giờ Anh và biện pháp sử dụng

1. Số máy tự giờ Anh từ là 1 đến 100

1 - 10

1 (one) → 1st (first)

2 (two) → 2nd (second)

3 (three) → 3rd (third)

4 (four) → 4th (fourth)

5 (five) → 5th (fifth)

6 (six) → 6th (sixth)

7 (seven) → 7th (seventh)

8 (eight) → 8th (eighth)

9 (nine) → 9th (ninth)

10 (ten) → 10th (tenth)

11 - 20

11 (eleven) → 11th(eleventh)

12 (twelve) → 12th (twelfth)

13 (thirteen) → 13th (thirteenth)

14 (fourteen) → 14th (fourteenth)

15 (fifteen) → 15th (fifteenth)

16 (sixteen) → 16th (sixteenth)

17 (seventeen) → 17th (seventeenth)

18 (eighteen) → 18th (eighteenth)

19 (nineteen) → 19th (nineteenth)

20 (twenty) → 20th (twentieth)

21 - 30

21 (twenty-one) → 21st (twenty-first)

22 (twenty-two) → 22nd (twenty-second)

23 (twenty-three) → 23rd (twenty-third)

24 (twenty-four) → 24th (twenty-fourth)

25 (twenty-five) → 25th (twenty-fifth)

26 (twenty-six) → 26th (twenty-sixth)

27 (twenty-seven) → 27th (twenty-seventh)

28 (twenty-eight) → 28th (twenty-eighth)

29 (twenty-nine) → 29th (twenty-ninth)

30 (thirty) → 30th (thirtieth)

31 - 40

31 (thirty-one) → 31st (thirty-first)

32 (thirty-two) → 32nd (thirty-second)

33 (thirty-three) → 33rd (thirty-third)

34 (thirty-four) → 34th (thirty-fourth)

35 (thirty-five) → 35th (thirty-fifth)

36 (thirty-six) → 36th (thirty-sixth)

37 (thirty-seven) → 37th (thirty-seventh)

38 (thirty-eight) → 38th (thirty-eighth)

39 (thirty-nine) → 39th (thirty-ninth)

40 (forty) → 40th (fourtieth)

41 - 50

41 (forty-one) → 41st (forty-first)

42 (forty-two) → 42nd (forty-second)

43 (forty-three) → 43rd (forty-third)

44 (forty-four) → 44th (forty-fourth)

45 (forty-five) → 45th (forty-fifth)

46 (forty-six) → 46th (forty-sixth)

47 (forty-seven) → 47th (forty-seventh)

48 (forty-eight) → 48th (forty-eighth)

49 (forty-nine) → 49th (forty-ninth)

50 (fifty) → 50th (fiftieth)

51 - 60

51 (fifty-one) → 51st (fifty-first)

52 (fifty-two) → 51nd (fifty-second)

53 (fifty-three) → 53rd (fifty-third)

54 (fifty-four) → 54th (fifty-fourth)

55 (fifty-five) → 55th (fifty-fifth)

56 (fifty-six) → 56th (fifty-sixth)

57 (fifty-seven) → 57th (fifty-seventh)

58 (fifty-eight) → 58th (fifty-eighth)

59 (fifty-nine) → 59th (fifty-ninth)

60 (sixty) → 60th (sixtieth)

61 - 70

61 (sixty-one) → 61st (sixty-first)

62 (sixty-two) → 61nd (sixty-second)

63 (sixty-three) → 63rd (sixty-third)

64 (sixty-four) → 64th (sixty-fourth)

65 (sixty-five) → 65th (sixty-fifth)

66 (sixty-six) → 66th (sixty-sixth)

67 (sixty-seven) → 67th (sixty-seventh)

68 (sixty-eight) → 68th (sixty-eighth)

69 (sixty-nine) → 69th (sixty-ninth)

70 (seventy) → 70th (seventieth)

71 - 80

71 (seventy-one) → 71st (seventy-first)

72 (seventy-two) → 72nd (seventy-second)

73 (seventy-three) → 73rd (seventy-third)

74 (seventy-four) → 74th (seventy-fourth)

75 (seventy-five) → 75th (seventy-fifth)

76 (seventy-six) → 76th (seventy-sixth)

77 (seventy-seven) → 77th (seventy-seventh)

78 (seventy-eight) → 78th (seventy-eighth)

79 (seventy-nine) → 79th (seventy-ninth)

80 (eighty) → 80th (eightieth)

81 - 90

81 (eighty-one) → 81st (eighty-first)

82 (eighty-two) → 82nd (eighty-second)

83 (eighty-three) → 83rd (eighty-third)

84 (eighty-four) → 84th (eighty-fourth)

85 (eighty-five) → 85th (eighty-fifth)

86 (eighty-six) → 86th (eighty-sixth)

87 (eighty-seven) → 87th (eighty-seventh)

88 (eighty-eight) → 88th (eighty-eighth)

89 (eighty-nine) → 89th (eighty-ninth)

90 (ninety) → 90th (ninetieth)

91 - 100

91 (ninety-one) → 91st (ninety-first)

92 (ninety-two) → 92nd (ninety-second)

93 (ninety-three) → 93rd (ninety-third)

94 (ninety-four) → 94th (ninety-fourth)

95 (ninety-five) → 95th (ninety-fifth)

96 (ninety-six) → 96th (ninety-sixth)

97 (ninety-seven) → 97th (ninety-seventh)

98 (ninety-eight) → 98th (ninety-eighth)

99 (ninety-nine) → 99th (ninety-ninth)

100 (one hundred) → 100th (one hundredth)

Xem clip cách đọc số trang bị tự trong giờ Anh

2. Sử dụng số máy tự lúc nào?

- Số máy tự dùng để nói về vị trí của một vật nào kia hoặc xác định vị trí của vật đó vào một dãy.

- thương hiệu của vua, hoàng hậu nước ngoài thường khi viết viết tên với số đồ vật tự ngay số La Mã, khi gọi thì thêm THE trước số đồ vật tự.

Ví dụ

+ Charles II - Đọc: Charles the Second

+ Edward VI - Đọc: Edward the Sixth

+ Henry VIII - Đọc: Henry the Eighth

3. Biện pháp chuyển số đếm sang số đồ vật tự

3.1. Thêm th phía sau số đếm. Số tận cùng bằng Y, đề xuất đổi Y thành I rồi bắt đầu thêm th

Ví dụ:

- four -> fourth

- eleven -> eleventh

- twenty-->twentieth

Ngoại lệ:

- one - first

- two - second

- three - third

- five - fifth

- eight - eighth

- nine - ninth

- twelve – twelfth

3.2. Lúc số phối kết hợp nhiều hàng, chỉ cần thêm th sinh sống số cuối cùng, nếu số sau cuối nằm trong list ngoài lệ trên thì dùng theo danh sách đó

Ví dụ:

- 5,111th = five thousand, one hundred & eleventh

- 421st = four hundred và twenty-first

3.3. Khi mong muốn viết số ra chữ số (viết như số đếm mà lại đằng sau cùng thêm TH hoặc ST với số thiết bị tự 1, ND cùng với số vật dụng tự 2, RD cùng với số sản phẩm tự 3)

Ví dụ:

- first = 1st

- second = 2nd

- third = 3rd

- fourth = 4th

- twenty-sixth = 26th

- hundred & first = 101st

*

Cách chuyển số đếm lịch sự số sản phẩm công nghệ tự

4. Bài bác tập về số vật dụng tự trong tiếng Anh

Hoàn thành đoạn văn sau với cam kết hiệu viết tắt của số sản phẩm công nghệ tự st, nd, rd với th.

This year, Ruby và Mary participated in the London marathon, which took place on the 23..... Of June. They decided that the 1.....to finish the race would buy the drinks after the race. Khổng lồ join the marathon, Ruby and Mary started training on the 11..... Of January. To get khổng lồ London in time, they left on the 20.....of June. Ruby và Mary were very happy to run the London marathon. The prizes were: 1.....place – a trip around the world, 2.....place – a car and 3.....place – a motorcycle. Mary finished 33.....and Ruby 36...... Even though they didn't win, they had fun and a great time in London. Ruby và Mary returned trang chủ on the 30.....of June.

Xem thêm: Phượng Chanel Chia Tay Quách Ngọc Ngoan, Quách Ngọc Ngoan

Đáp án:

- 23rd

- 1st

- 11th

- 20th

- 1st

- 2nd

- 3rd

- 33rd

- 36th

- 30th

Bạn hoàn toàn có thể luyện phát âm trải qua số sản phẩm tự trong giờ Anh mà công ty chúng tôi giới thiệu nghỉ ngơi trên. Kết phù hợp với phần mượt phát âm giờ đồng hồ Anh hiện đại của quanangiangghe.com để luyện tập từng ngày tại công ty nhé các bạn.