Từ vựng luôn luôn là nội dung khiến cho rất đa số chúng ta học sinh chạm mặt khó khăn trong thừa trìnhôn thi đại học môn tiếng Anh. Dưới đây, The IELTS Workshop đang giúp các bạn “bỏ túi” menu từ vựng thi thpt Quốc Gia thường gặp nhất để rinh tức thì về công ty điểm số 9+. Nếu bạn chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng này hoặc ban đầu ôn luyện thi THPT tổ quốc thì chớ nên bỏ qua nội dung bài viết này nhé.

Bạn đang xem: Các từ vựng thường gặp trong đề thi đại học


1. Home Life

1.1. Vocabulary 

*
(work on) a night shift (n): ca đêmhousehold chores (n): quá trình nhàdo/share/run the household (v): phân tách sẻ công việc nhàjoin hands/work together (v): cùng cả nhà làm việcgive someone a hand = help someone (v): giúp đỡ một ai đóresponsibility /ris,pɔnsə’biliti/ (n): sự trách nhiệmresponsible for /ris’pɔnsəbl/ (adj): phụ trách chotake responsibility for + V_ing: dấn trách nhiệmpressure /’preʃə/ (n): áp lựcbe under pressure: chịu đựng áp lực, mức độ épmischievous /’mist∫ivəs/ (adj): tinh ranh, nghịch ngợmmischief /ˈmɪstʃɪf/ (n): sự nghịch ngợm, sự tinh ranhobey/ə’bei/ (v): vâng lời, nghe lờiobedient (adj/ə’bi:djənt/) (adj): vâng lờiobedience /ə’bi:djəns/ (n): sự vâng lờisupport /sə’pɔ:t/ (v): hỗ trợfrank /fræŋk/ (adj): tính thẳng thắnmake a decision = biến hóa someone’s mind (v): giới thiệu quyết địnhsecurity /si’kjuəriti/ (n): sự an toànsolve /sɔlv/ (v): giải quyếtwell – behaved (adj): đối xử đúng mực, biết điềuconfidence /’kɔnfidəns/ (n): sự trường đoản cú tin, sự tin tưởnghard – working (adj): siêng chỉcome up = appear (v): xuất hiệnclose – knit (adj): tình dục khăng khít, cấu kết chặt chẽ(be) crowded with (adj): đông đúc

1.2. Structure

S + auxiliary not + V + until + clause/noun (không làm gì đó tính đến khi)

Ví dụ: Her father slept until her mom came home. (Bố cô ấy ngủ mang lại khi bà mẹ cô ấy về đến nhà.)

It + be + (adv) + V_ Past Participle (said/believed/thought…) + that + clause


Ví dụ: It is said that he murdered his wife. (Có tin nói rằng anh ấy đã giáp hại vk mình.)

Be the first/second/third + N + khổng lồ V

Ví dụ: My grandma is always the first person lớn wake up in the morning.

S + be superlative (the…est/ most…) + S + have +V_ Past Participle

Ví dụ: This is the most interesting book I have read.

2. Ways Of Socializing

Ways of socializing là 1 topic phổ biến trong list từ vựng thi thpt Quốc Gia mà bạn không nên bỏ qua. Tiếp thu ngay mọi từ vựng bắt đầu để có thể ôn luyện cho bài xích thi tốt nhất có thể nhé!

2.1. Vocabulary 

society /səˈsaɪəti/ (n): xã hộisocial /ˈsoʊʃl/ (adj): ở trong về buôn bản hộisocialize /ˈsoʊʃəlaɪz/ (v): làng mạc hội hóacommunication /kəˌmjuː.nɪˈkeɪ.ʃən/ (n): sự giao tiếpcommunicate /kəˈmjuː.nɪ.keɪt/ (v): giao tiếpcommunicative /kəˈmjuː.nɪ.kə.tɪv/ (adj): tất cả tính giao tiếpget/attract someone’s attention = catch one’s eyes (v): hấp dẫn sự để ý của ai đówave /weɪv/ (v): vẫy taysignal /ˈsɪɡ.nəl/ (n): vết hiệu, ra dấuclap (hands) /klæp/ (v): vỗ tayimpolite (rude) /ˌɪm.pəlˈaɪt/ (adj): bất lịch sự ≠ politeformal /ˈfɔː.məl/ (adj): trọng thể ≠ informalapproach /əˈprəʊtʃ/ (v): mang lại gần(be) sorry for (adj): tiếc, xin lỗicontact with someone (v): liên lạc với airaise someone’s hand (v): giơ tayhouse-warm buổi tiệc ngọt (n): tiệc tân giajump up & down (adj): phấn khíchShank of the evening: nhọ mặt người tối

2.2. Structure

*

Either S/noun or S/noun …: hoặc …. Hoặc (chọn 1 trong các hai)

Ví dụ: Either answer A or answer B is right. (Đáp án A hoặc đáp án B là thiết yếu xác.)

Neither S/noun nor S/noun …: (không chọn chiếc nào)

Ví dụ: Neither answer A nor answer B is right. (Không giải đáp A tốt B bao gồm xác.)

Let somebody vị something: nhằm ai đó có tác dụng gì

Ví dụ: Let her do it by herself. (Hãy để cô ấy tự làm nó.)

3. Future Jobs

résumé /‘rezjumei/ = curriculum vitae (n): bản tóm tắt, sơ yếu ớt lý lịchcandidate /ˈkændɪdət/ (n): ứng cử viênvacancy (n) = a job that is available /ˈveɪkənsi/: địa chỉ trốngletter of recommendation: thư tiến cửqualification /ˌkwɑːlfɪˈkeɪʃn/ (n): phẩm chấtqualify /ˈkwɑːlɪfaɪ/ (v): có tư cách, tất cả phẩm chấtinterview /ˈɪntərvjuː/ (n,v): rộp vấn, buổi bỏng vấninterviewer /ˈɪnt ərvjuːər/ (n): người phỏng vấninterviewee /ˌɪntərvjuːˈiː/ (n): tín đồ được phỏng vấnhonest /ˈɑːnɪst/ (adj): trưng thựcenthusiasm /ˈʃɔːrtkʌmɪŋ/ (n): sự sức nóng tìnhenthusiast /ɪnˈθuːziæst/ (n): người nhiệt tìnhenthusiastic /ɪnˌθuːziˈæstɪk/ (adj): hăng hái, sức nóng tìnhshortcoming (n) = weakness (n): điểm yếu, khuyết điểmimpress /ɪmˈpres/ (v): gây ấn tượngimpression /ɪmˈpreʃn/ (n): ấn tượngnervous /ˈnɜːrvəs/ (adj): lo ngại ≠ calmjot down (v): ghi nhanhapply for (v): ứng tuyểnbe out (adj): đi vắngprepare for (v): chuẩn bị cho(be) on time (adj): đúng giờwork as + nghề: làm nghềtake care of (v): siêng sócdream job (n): nghề nghiệp mơ ướcrelate lớn (v): liên quan đếnreason for (n): vì sao choconcentrate on (v): tập trung vào
*

4. Life In The Future

4.1. Vocabulary 

pessimistic /ˌpesɪ’mɪst ɪk/ (adj): bi quan, tiêu cựcpessimism /ˈpesɪmɪzəm/ (n): tính bi quan, công ty nghĩa bi quanpessimist /ˈpesɪmɪst/ (n): bạn bi quanoptimistic /ˌɑːptɪˈmɪstɪk/ (adj): lạc quanoptimism /ˈɑːptɪmɪzəm/ (adj): tính lạc quan, công ty nghĩa lạc quanoptimist /ˈɑːptɪmɪst/ (n) fan lạc quandepression /dɪˈpreʃn/ (n): tình trạng trì trệ, sự suy thoái, ngán nảndepress /dɪˈpres/ (v) suy thoái, ngán nảncorporation (n) tập đoànon the contrary: ngược lạithreaten /ˈθretn/ (v) ăn hiếp dọaterrorism /ˈterərɪəm/ (n) chủ nghĩa lớn bốinvent /ɪnˈvent/ (v) vạc minhinvention /ɪnˈvenʃn/ (n): sự phạt minhlabour-saving device (n): thiết bị tiết kiệm chi phí mức lao độngmicro công nghệ (n): công nghệ vi môtelecommunication (n): viễn thônginfluence on (v): tác động đếncontribute lớn (v): cống hiếnburden /ˈbɜːrdn/ (n): gánh nặngthanks to (v): dựa vào cóhigh-tech: công nghệ cao
*

4.2. Structure

S+ no longer + V = S + aux not + V any longer (Ai kia không làm gì nữa)

Ví dụ:

He no longer loves her.

He doesn’t love her any longer.

It’s + (un)likely + that + S+ will + V_bare (Có khả năng/ít khả năng chuyện gì đã xảy ra)

Ví dụ:

It’s likely that I pass the test.

It’s unlikely that he will come trang chủ tonight.

Xem thêm: Tác Dụng Của Bột Chùm Ngây, Cách Làm Bột Chùm Ngây Tại Nhà

5. Endangered Species

insect /ˈɪnsekt/ (n): côn trùngbecome extinct (v): trở cần tuyệt chủngendangered species (n): phần đông loài vẫn trong mối nguy cơ hiểm(be) in danger (a): trong tình trạng nguy hiểmglobe /ɡloʊb/ (n): toàn cầuhabitat /ˈhæbɪtæt/ (n): môi trường xung quanh sốngdestroy /dɪˈstrɔɪ/ (v): phá hủyrare species (n): loài hiếmurbanize /ˈɜːrbən/ (v): city hóaurbanization /ˌɜːrbənəˈzeɪʃn/ (n): sự đô thị hóaconstruct /kənˈstrʌkt/ (v): xây dựngcontaminate /kənˈtæmɪneɪt/ (v): có tác dụng bẩn, làm cho ô nhiễmvulnerable /’vlnrəbl/ (a) dễ dẫn đến tổn thươngconservation /ˌkɑːnsərˈveɪʃn/ (n): sự bảo tồn = preservationbiodiversity /ˌbaɪoʊdaɪˈvɜːrsəti/ (n): phong phú sinh họcoverhunting (n): sự săn bắt triệt đểoverexploitation (n): khai thác quá mứcdeforestation /di,fɔris’tei∫n/: sự phá rừngcrisis /ˈkraɪsɪs/ (a): bự hoảngderive from (n): bắt nguồn từred danh mục (n): danh sách đỏenact /ɪˈnækt/ (v): ban hành (đạo luật)(be) aware of (adj): dìm thứca wide range of: đa dạnggorilla /gə’rilə/ (n): khỉ độtleopard /ˈlepərd/ (n): con báoparrot (n): bé vẹtrhinoceros /rai’nɔsərəs/ (n): con tê giáctortoise (n): rùa bên trên cạn
*

Trên đó là list tự vựng thi THPT quốc gia phổ trở thành do The IELTS Workshop tổng hợp. Muốn những tin tức trên sẽ hữu dụng đến các sĩ tử. Ngoại trừ ra, bạn có thể tham khảo 3 cách ghi ghi nhớ từ vựng “mãi ko quên” vị thầy cô của The IELTS Workshop share để rất có thể nắm vững từ vựng hơn nhé.