Chắc hẳn bạn đã từng nghe đến cái tên Jack Ma – một tỷ phú người Trung Quốc, người đã thành lập Alibaba và Taobao. Ông còn được coi là Jeff Bezos của Trung Quốc. Ngoài thành công to lớn trong thế giới thương mại điện tử, Jack Ma còn được biết đến là một người thầy tuyệt vời, ông thường chia sẻ kiến ​​thức, ý tưởng và hiểu biết sâu sắc của mình về kinh doanh và thành công. Trong bài viết này, Xưởng tranh quanangiangghe.com sẽ giúp bạn tổng hợp những câu nói hay của Jack Ma được nhiều người biết đến, cùng theo dõi nhé.

Bạn đang xem: Câu nói nổi tiếng của jack ma

*

“If you don’t give up, you still have a chance.”Nếu bạn không bỏ cuộc, bạn vẫn còn cơ hội.

– Jack Ma –

“Which country has more young people, the country has more hope.”Đất nước nào có nhiều người trẻ, đất nước đó càng có nhiều hi vọng.

– Jack Ma –

“You should learn from the competitor, but never copy. Copy and you die.”Bạn nên học từ đối thủ, nhưng đừng bao giờ sao chép. Sao chép và bạn sẽ chết.

– Jack Ma –

“Don’t hire the most qualified, hire the craziest.”Đừng thuê những người có năng lực nhất, hãy thuê những người điên rồ nhất.

– Jack Ma –

“Never ever compete on prices, instead compete on services and innovation.”Đừng bao giờ cạnh tranh về giá, thay vào đó cạnh tranh về dịch vụ và sự đổi mới.

– Jack Ma –

*

“The very important thing you should have is patience.”Một thứ quan trọng mà bạn nên có là sự kiên nhẫn.

– Jack Ma –

“The strength of young people is to learn positively with everything, positive with the future”Điểm mạnh của giới trẻ là học tích cực với mọi thứ, tích cực với tương lai.

– Jack Ma –

“I don’t believe the superman. I believe the super-fighting spirit of don’t give up.”Tôi không tin vào siêu nhân. Tôi tin vào tinh thần siêu đấu tranh, đừng bỏ cuộc.

– Jack Ma –

“There are three factors to success: the right time, the right person and the 10-year journey”Có 3 yếu tố để thành công: đúng thời điểm, đúng người và chuẩn bị cho chặng đường 10 năm.

– Jack Ma –

“If there are nine rabbits on the ground, if you want to catch one, just focus on one.”Nếu có chín con thỏ trên mặt đất, nếu bạn muốn bắt một con, chỉ cần tập trung vào một con.

– Jack Ma –

*

“I don’t want to be liked. I want to be respected.”Tôi không muốn được yêu thích. Tôi muốn được tôn trọng.

– Jack Ma –

“I found lots of successful people in this world. I found good quality they have is that they never complain.”Tôi từng gặp rất nhiều người thành công trên thế giới. Và phẩm chất chung của họ là không bao giờ than phiền.

– Jack Ma –

“I’m not the tech guy, I’m looking at the technology with the eyse of my customer, normol people’s eyes.”Tôi không biết gì về công nghệ, tôi nhìn công nghệ với đôi mắt của những khách hàng, những người rất bình thường.

– Jack Ma –

“Once in your life, try something. Work hard at something. Try to change. Nothing bad can happen.”Hãy thử một lần trong đời. Làm việc chăm chỉ ở một cái gì đó. Cố gắng thay đổi. Không có gì xấu có thể xảy ra.

– Jack Ma –

“Never give up. Today is hard, tomorrow will be worse, but the day after tomorrow will be sunshine.”Đừng bao giờ từ bỏ. Hôm nay khó khăn ngày mai còn khó khăn hơn nhưng ngày kia sẽ là ngày tuyệt vời.

– Jack Ma –

*

“Try to find the right people, not the best people.”Cố gắng tìm người phù hợp chứ không phải người giỏi nhất.

– Jack Ma –

“Once in your life, try something. Work hard at something. Try to change. Nothing bad can happen.”Hãy thử một lần trong đời. Làm việc chăm chỉ ở một cái gì đó. Cố gắng thay đổi. Không có gì xấu có thể xảy ra.

– Jack Ma –

“We are never in lack of money. We lack people with dreams, who can die for those dreams.”Chúng tôi không bao giờ thiếu tiền. Chúng ta thiếu những người có ước mơ, những người có thể chết vì những ước mơ đó.

– Jack Ma –

We are never in lack of money. We lack people with dreams, who can die for those dreams.”Chúng tôi không bao giờ thiếu tiền. Chúng ta thiếu những người có ước mơ, những người có thể chết vì những ước mơ đó.

– Jack Ma –

“When people complain is the opportunity. Please resolve the issue, resolve the complaint and you will have the opportunity.”Khi mọi người than phiền đó là cơ hội. Hãy giải quyết vấn đề, giải quyết những lời than phiền đó và bạn sẽ có cơ hội.

– Jack Ma –

*

“Your attitude determines your future success.”Thái độ của bạn quyết định thành công trong tương lai của bạn.

– Jack Ma –

“When people complain is the opportunity. Please resolve the issue, resolve the complaint and you will have the opportunity.”Khi mọi người than phiền đó là cơ hội. Hãy giải quyết vấn đề, giải quyết những lời than phiền đó và bạn sẽ có cơ hội.

– Jack Ma –

“No one is superhuman. Not you help your team succeed. It is your team that makes you successful.”Không ai là siêu nhân cả. Không phải bạn giúp nhóm bạn thành công. Mà chính nhóm của bạn giúp bạn trở nên thành công hơn.

– Jack Ma –

“Money is important, no money, you can not be happy, but money does not make you happy. What you need is accomplishment.”Tiền rất quan trọng, không tiền thì bạn không hạnh phúc được, nhưng tiền không khiến bạn hạnh phúc trọn vẹn. Cái bạn cần là thành tựu.

– Jack Ma –

*

“I failed to do it again, failed and re-worked, until I succeeded”Tôi thất bại rồi làm lại, thất bại rồi làm lại, cho đến khi tôi thành công.

– Jack Ma –

“Any successful business takes long time to realize. There is no successful business that you will do today and success tomorrow.”Bất cứ thành công nào cũng cần có một thời gian dài để có thể nhận ra. Không có thành công nào làm trong ngày hôm nay mà thành công là ngày mai.

– Jack Ma –

“The most importan of things is not money. The most important of things is you have great ideas, you find a group of the people who share the same ideas with you.”Thứ quan trọng nhất không phải là tiền. Thứ quan trọng nhất là bạn nên có một ý tưởng tuyệt vời, bạn tìm được những người có cùng chung ý tưởng như thế.

– Jack Ma –

“I have failed many times while I was in school, looking for work. But I think that’s a great experience I have. Because when I failed I learned a lot of lessons from that mistake.”Tôi từng thất bại nhiều lần khi tôi còn đi học, lúc đi tìm việc. Nhưng tôi nghĩ đó là những trải nghiệm tuyệt vời mà tôi có được. Bởi vì khi thất bại tôi học được rất nhiều bài học từ sai lầm ấy.

– Jack Ma –

*

“The opportunities that everyone cannot see are the real opportunities.”Những cơ hội mà mọi người không nhìn thấy được mới là cơ hội thực sự.

Xem thêm: Một Số Kinh Nghiệm Mua Đồ Ở Chợ Nga, Kinh Nghiệm Mua Đồ Ở Chợ Nga Tốt, Giá Rẻ

– Jack Ma –

Tranh tường tạo động lực sức mạnh câu nói hay của Jack Ma quanangiangghe.com046 nâng cao tinh thần học hỏi sáng tạo

Có rất nhiều điều chúng ta có thể học hỏi từ Jack Ma, với xuất phát điểm là một người bình thường ông đã không ngừng nỗ lực để có được những thành công như ngày hôm nay. Hy vọng với những chia sẻ về Tổng hợp những câu nói hay của Jack Ma sẽ giúp bạn có thêm những động lực để thực hiện các công việc của mình một cách hiệu quả và có năng lượng nhiều hơn mỗi ngày.