Điểm chuẩn Đại học tập Công Nghiệp TP.HCM mới nhất đã thừa nhận được công bố. Những thí sinh hoàn toàn có thể theo dõi thông tin chi tiết về điểm chuẩn của từng ngành tại đây.


Điểm chuẩn Đại Học technology TP.HCM 2021 thừa nhận được ban giám hiệu nhà trường công bố. Mời thí sinh theo dõi

*

Điểm chuẩn chỉnh Đại học Công Nghiệp tp hcm 2021

Công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử

Mã ngành: 7510301

Điểm chuẩn: 23,50

Ngành tự động hóa hóa

Mã ngành: 7510303

Điểm chuẩn: 24,50

Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông

Mã ngành: 7510302

Điểm chuẩn: 21,00

Công nghệ kỹ thuật lắp thêm tính

Mã ngành: 7480108

Điểm chuẩn: 24,25

IOT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng

Mã ngành: 7510304

Điểm chuẩn: 20,50

Công nghệ chuyên môn cơ khí

Mã ngành: 7510201

Điểm chuẩn: 23,50

Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử

Mã ngành: 7510203

Điểm chuẩn: 24,00

Công nghệ sản xuất máy

Mã ngành: 7510202

Điểm chuẩn: 22,25

Công nghệ nghệ thuật ô tô

Mã ngành: 7510205

Điểm chuẩn: 25,50

Công nghệ chuyên môn nhiệt

Mã ngành: 7510206

Điểm chuẩn: 19,00

Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành: 7580201

Điểm chuẩn: 21,00

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Mã ngành: 7580205

Điểm chuẩn: 18,50

Công nghệ dệt, may

Mã ngành: 7540204

Điểm chuẩn: 20,25

Thiết kế thời trang

Mã ngành: 7210404

Điểm chuẩn: 22,50

Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201

Điểm chuẩn: 25,25

Công nghệ thông tin chất lượng cao

Mã ngành: 7480201C

Điểm chuẩn: 25,25

Công nghệ chuyên môn hóa học

Mã ngành: 7510401

Điểm chuẩn: 18,50

Kỹ thuật hóa phân tích

Mã ngành: 7510403

Điểm chuẩn: 18,50

Công nghệ thực phẩm

Mã ngành: 7540101

Điểm chuẩn: 23,00

Dinh chăm sóc và khoa học thực phẩm

Mã ngành: 7720497

Điểm chuẩn: 18,50

Đảm bảo chất lượng và bình an thực phẩm

Mã ngành: 7540106

Điểm chuẩn: 18,50

Công nghệ sinh học

Mã ngành: 7420201

Điểm chuẩn: 21,00

Quản lý đất đai và kinh tế tài chính tài nguyên

Mã ngành: 7850103

Điểm chuẩn: 18,50

Quản lý tài nguyên môi trường

Mã ngành: 7850101

Điểm chuẩn: 18,50

Kế toán

Mã ngành: 7340301

Điểm chuẩn: 25,00

Kiểm toán

Mã ngành: 7340302

Điểm chuẩn: 23,75

Tài thiết yếu ngân hàng

Mã ngành: 7340201

Điểm chuẩn: 25,50

Quản trị tởm doanh

Mã ngành: 7340101

Điểm chuẩn: 25,50

Marketing

Mã ngành: 7340115

Điểm chuẩn: 26,00

Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành

Mã ngành: 7810103

Điểm chuẩn: 24,00

Kinh doanh quốc tế

Mã ngành: 7340120

Điểm chuẩn: 25,50

Thương mại năng lượng điện tử

Mã ngành: 7340122

Điểm chuẩn: 25,00

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201

Điểm chuẩn: 24,50

Luật tởm tế

Mã ngành: 7380107

Điểm chuẩn: 26,00

Luật quốc tế

Mã ngành: 7380108

Điểm chuẩn: 24,25

Khoa học sản phẩm công nghệ tính

Mã ngành: 7480101

Điểm chuẩn: 23,25

Lời kết: Trên đó là thông tin về điểm chuẩn chỉnh Đại họcCông Nghiệp tp hcm chính thức vì chưng kênh tuyển chọn sinh 24h .vn thực hiện.