Chỉnh sáng sủa cho ảnh bằng Photoshop như vậy nào? Chuyện vô cùng dễ dàng với người dân có kinh nghiệm. Tuy thế là sự việc với bạn mới học Photoshop. Bởi vì có quá nhiều tính năng để triển khai việc này. Để số đông chuyện dễ thở hơn. Mình gửi các bạn cách chỉnh sáng tối dễ dàng và đơn giản nhất vào Photoshop 2021. Hi vọng bạn gồm nhiều hình ảnh đẹp