Hello, quanangiangghe.com xin được viết một rì viu nho nhỏ dại về thành phầm handmade của nhãn sản phẩm Tự tay có tác dụng không còn. *tadaaaa*

Mình biết Tự tay có tác dụng hết qua Sponsor trên Facebook =)), có thể bởi toàn tìm kiếm store mỹ phẩm bên trên facebook vì thế nó hiển thị