cần chi em đừng có ông chồng và anh còn đơn côi Thì giờ đây em đâu buồn, anh đâu sầu, đâu lo lắng, đâu lưỡng lự Chiều qua ru em ngủ, chiều ni em theo ông xã thế hỏi lòng có bi ai không? tiếc nuối thương cũng rồi, đành thôi ván đóng góp thuyền Còn đâu mong mơ gì cũng thế Nhưng lỡ yêu rồi, em ơi biết lúc nào lòng bắt đầu quên được fan xưa, hỡi em? đề xuất chi em đừng có ông chồng và anh không là riêng ai Thì ngày này duyên song mình không âm thầm không xa cách, không đau thương Lòng anh không than thở, lệ em ko chan nhòa, đều khi mình cho tìm nhau tiếc thương cũng rồi, đành thôi ván đóng góp thuyền Còn đâu ước mơ gì cũng thế Nhưng lỡ yêu thương rồi, em ơi biết bao giờ Lòng bắt đầu quên được tín đồ xưa, hỡi em?


Bạn đang xem: Nhạc vàng


Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Xem Phim Trái Tim Nhân Ái Tim Nhân Ái, Xem Phim Trái Tim Nhân Ái

Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.