Hướng dẫn giải bài: ba điểm trực tiếp hàng. Cha điểm ko thẳng hàng trang 74 sgk toán 6 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong cuốn sách "Chân trời sáng tạo" được soạn theo chương trình thay đổi của bộ giáo dục. Hi vọng, với biện pháp hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.
Bạn đang xem: Toán lớp 6 ba điểm thẳng hàng

1. Tía điểm thẳng hàng

Hoạt động 1: Trang 74 SGK Chân trời sáng tạo Toán 6 tập 2

Giải:

- hoàn toàn có thể trồng bằng phương pháp xếp cây thành nhị đường chéo nhau

- biểu hiện như hình vẽ:

*

Thực hành 1: Trang 75 SGKChân trời sáng chế Toán 6 tập 2

Giải:

- bên trên Hình 2, bố điểm thẳng mặt hàng là: M, N, Q; ba điểm không thẳng hàng là M, N, P

- bên trên Hình 3, bố điểm thẳng mặt hàng là M, P, R

- Vẽ bên cạnh đó sau:

*

*

*

2. Dục tình giữa tía điểm trực tiếp hàng

Hoạt hễ 2: Trang 75 SGK Chân trời sáng tạo Toán 6 tập 2

Giải:

Đèn màu sắc vàng nằm giữa hai đèn còn lại

Thực hành 2: Trang 75 SGKChân trời sáng chế Toán 6 tập 2

Giải:

*


B. Bài tập và gợi ý giải


Câu 1 (trang 76 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng sủa tạo)

Trong hình bên, cho bốn điểm A,B,C,D thuộc đường thẳng m với điểm E ko thuộc mặt đường thẳng m. Hãy nêu những bộ tía điểm thẳng hàng và những bộ cha điểm không thẳng hàng

*


=> Xem trả lời giải

Câu 2 (trang 76 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng sủa tạo)

Trong hình bên, em hãy dự kiến xem tía điểm nào thẳng hàng. Tiếp nối hãy dùng thước để đánh giá kết quả.

*


=> Xem gợi ý giải

Câu 3 (trang 76 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Trong hình bên, hãy chỉ ra những điểm

a) nằm trong lòng hai điểm M và N

b) Không nằm trong lòng hai điểm E cùng G

*


=> Xem khuyên bảo giải

Câu 4 (trang 76 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng sủa tạo)

a) mang lại hai điểm M và phường Hãy vẽ thêm điểm N làm sao cho ba điểm M, N, phường thẳng hàng và điểm M, phường nằm thuộc phía so với điểm N

b) Vẽ nhị điểm trên một tờ giấy trắng. Không dùng thước, em hãy tìm biện pháp vẽ thêm 1 điểm vật dụng ba sao cho ba đặc điểm này thẳng hàng


=> Xem chỉ dẫn giải
Từ khóa kiếm tìm kiếm: Giải sách chân trời sáng tạo lớp 6, toán 6 tập 2 sách chân trời sáng sủa tạo, giải bài 1 toán 6 sách mới, bài ba điểm thẳng hàng. Bố điểm không thẳng mặt hàng sách chân trời sáng chế NXBGD

Bình luận


Giải bài tập gần như môn khác
Giải sgk 6 kết nối trí thức
Soạn văn 6 tập 1 lớp 6 kết nối tri thức
Soạn văn 6 tập 2 lớp 6 kết nối tri thức
Giải toán 6 tập 1 lớp 6 liên kết tri thức
Giải toán 6 tập 2 lớp 6 liên kết tri thức
Giải công dân 6 liên kết tri thức
Giải lịch sử vẻ vang và Địa lí 6 kết nối tri thức
Giải khoa học tự nhiên và thoải mái 6 kết nối tri thức
Giải music 6 liên kết tri thức
Giải tin học tập 6 liên kết tri thức
Giải công nghệ 6 liên kết tri thức
Giải hoạt động trải nghiệm 6 liên kết tri thức
Giải mĩ thuật 6 kết nối tri thức

Giải SBT lớp 6 liên kết tri thức

Giải SBT ngữ văn 6 kết nối tri thứcGiải SBT Toán 6 kết nối tri thứcGiải SBT Khoa học tự nhiên và thoải mái 6 liên kết tri thứcGiải SBT lịch sử dân tộc và địa lí 6 liên kết tri thứcGiải SBT tin học tập 6 kết nối tri thứcGiải SBT công dân 6 liên kết tri thứcGiải SBT công nghệ 6 kết nối tri thứcGiải SBT giờ Anh 6 kết nối tri thứcGiải SBT hoạt động trải nghiệm 6 liên kết tri thứcGiải SBT âm nhạc 6 liên kết tri thứcGiải SBT mĩ thuật 6 kết nối tri thức


Trắc nghiệm 6 liên kết tri thức


Trắc nghiệm KHTN 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm lịch sử 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm địa lí 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm công dân 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm technology 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm tin học 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm ngữ văn 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm toán 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm hoạt động trải nghiệm 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm mĩ thuật 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm music 6 kết nối tri thức
Giải sgk 6 chân trời sáng chế
Văn 6 tập 1 " href="https://quanangiangghe.com/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-van-6-tap-1.html">Soạn văn 6 tập 1 lớp 6 chân trời sáng sủa tạo
Văn 6 tập 2 " href="https://quanangiangghe.com/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-van-6-tap-2.html">Soạn văn 6 tập 2 lớp 6 chân trời sáng tạo
Toán 6 tập 1 " href="https://quanangiangghe.com/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-toan-6-tap-1.html">Giải toán 6 tập một bàn chân trời sáng tạo
Toán 6 tập 2 " href="https://quanangiangghe.com/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-toan-6-tap-2.html">Giải toán 6 tập 2 chân trời sáng sủa tạo
Khoa học tự nhiên 6 " href="https://quanangiangghe.com/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-khoa-hoc-tu-nhien-6.html">Giải khoa học tự nhiên và thoải mái 6 chân trời sáng tạo
Giải lịch sử hào hùng và địa lí 6 " href="https://quanangiangghe.com/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-giai-lich-su-va-dia-li-6.html">Giải lịch sử vẻ vang và địa lí 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải âm thanh 6 " href="https://quanangiangghe.com/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-giai-am-nhac-6.html">Giải music 6 chân trời sáng tạo
Giải mĩ thuật 6 " href="https://quanangiangghe.com/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-giai-mi-thuat-6.html">Giải mĩ thuật 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải công dân 6 " href="https://quanangiangghe.com/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-giai-cong-dan-6.html">Giải công dân 6 chân trời sáng tạo
Giải technology 6 " href="https://quanangiangghe.com/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-giai-cong-nghe-6.html">Giải technology 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải thưởng thức hướng nghiệp 6 " href="https://quanangiangghe.com/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-giai-trai-nghiem-huong-nghiep-6.html">Giải hoạt động trải nghiệm 6 chân trời sáng tạo

Giải SBT lớp 6 chân trời sáng tạo


Giải SBT ngữ văn 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT Toán 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT Khoa học tự nhiên 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT lịch sử dân tộc và địa lí 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT tin học 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT công dân 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT công nghệ 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT giờ Anh 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT chuyển động trải nghiệm 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT âm nhạc 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT mĩ thuật 6 chân trời sáng sủa tạo

Trắc nghiệm 6 chân trời sáng sủa tạo


Trắc nghiệm ngữ văn 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm toán 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm KHTN 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm lịch sử hào hùng 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm địa lí 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm công dân 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm technology 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm tin học tập 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm hoạt động trải nghiệm 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm mĩ thuật 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm music 6 chân trời sáng tạo
Giải sgk 6 cánh diều
Soạn văn 6 tập 1 cánh diều
Soạn văn 6 tập 2 cánh diều
Giải Toán 6 tập 1 cánh diều
Giải Toán 6 tập 2 cánh diều
Giải Công dân 6 cánh diều
Giải Khoa học tự nhiên và thoải mái 6 cánh diều
Giải lịch sử hào hùng và Địa lý 6 cánh diều
Giải technology 6 cánh diều
Giải Âm nhạc 6 cánh diều
Giải tin học 6 cánh diều
Giải mĩ thuật 6 cánh diều
Giải vận động trải nghiệm 6 cánh diều
Giải giờ Anh 6 tập 1 cánh diều
Giải tiếng Anh 6 tập 2 cánh diều

Giải SBT lớp 6 cánh diều


Giải SBT ngữ văn 6 cánh diều
Giải SBT ngữ văn 6 tập 1 cánh diều
Giải SBT ngữ văn 6 tập 2 cánh diều
Giải SBT Toán 6 cánh diều
Giải SBT Toán 6 tập 1 cánh diều
Giải SBT Toán 6 tập 2 cánh diều
Giải SBT Khoa học tự nhiên 6 cánh diều
Giải SBT lịch sử vẻ vang và địa lí 6 cánh diều
Giải SBT tin học tập 6 cánh diều
Giải SBT công dân 6 cánh diều
Giải SBT công nghệ 6 cánh diều
Giải SBT giờ đồng hồ Anh 6 cánh diều
Giải SBT vận động trải nghiệm 6 cánh diều

Trắc nghiệm 6 cánh diều


Trắc nghiệm KHTN 6 cánh diều
Trắc nghiệm lịch sử dân tộc 6 cánh diều
Trắc nghiệm địa lí 6 cánh diều
Trắc nghiệm công dân 6 cánh diều
Trắc nghiệm công nghệ 6 cánh diều
Trắc nghiệm tin học tập 6 cánh diều
Trắc nghiệm ngữ văn 6 cánh diều
Trắc nghiệm toán 6 cánh diều
Trắc nghiệm hoạt động trải nghiệm 6 cánh diều
Trắc nghiệm music 6 cánh diều
Trắc nghiệm mĩ thuật 6 cánh diều
*Xem thêm: Cách Định Vị Số Điện Thoại Bằng Google Map, Tìm Vị Trí Và Cải Thiện Độ Chính Xác Của Vị Trí

Kết nối: