Mã số bảo đảm xã hội ( BHXH ) được xem như là mã số định danh duy nhất được cung cấp cho một cá thể ghi nhận quy trình tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) được phòng ban BHXH cấp cho và nó nối sát xuyên xuyên suốt với quy trình đóng BHXH, BHYT của mỗi cá nhân.

Để thuận tiện cho những người lao động tra cứu giúp số sổ hiểm làng mạc hôi, quá trình đóng bảo hiểm xã hội… người lao động tiến hành theo lý giải mà Văn Phòng nguyên lý Sư Kết Nối chia sẻ nhé ! 

*
*
*
*

Các bước đăng ký số smartphone nhận mã OTP với phòng ban bảo hiểm:

Theo điều 1công văn 5147/BHXH-QLT2018 quy định:

Để bảo vệ thông tin quy trình tham gia BHXH, BHYT, BHTN bài toán tra cứu vãn phải trải qua số điện thoại cảm ứng di đụng của cá nhân người tham gia bảo hiểm,do đó:

-Đối với đơn vị có phát sinh tăng new lao động:  trong ngôi trường hợp chưa tồn tại mã số BHXH hoặc chưa cung cấp số điện thoại thông minh cho phòng ban BHXHà thực hiện kê khai tờ khai TK1-TS ( ban hành quyết định 888/QĐ-BHXH) với tương đối đầy đủ thông tin với số điện thoại thông minh di động của cá nhân người tham gia, nhờ cất hộ hồ sơ năng lượng điện tử theo mã giấy tờ thủ tục 122QĐ1259N

Đối với người đang thâm nhập BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN: đơn vị tích lũy các tin tức còn thiếu cùng số điện thoại thông minh di động cá nhân người tham gia, lập mẫu mã TK1-TS, gởi hồ sơ năng lượng điện tử theo mã giấy tờ thủ tục 122QĐ1259N. Ngôi trường hợp gồm số lao động bự lập danh sách D02-TS bổ sung số smartphone di động của fan lao động vào cột ghi chú, bên trên sheet import_SMS gồm trường SĐT, giữ hộ hồ sơ năng lượng điện tử theo mã giấy tờ thủ tục 122QD1259N mang đến cơ quan BHXH

Đối với người lao hễ đã nghỉ ngơi việc: kê khai mẫu mã TJK1-TS nhờ cất hộ trực tiếp ban ngành BHXH khu vực cư trú để bổ sung hoặc điều chỉnh SĐT cá nhân.