" data-image-caption="" data-medium-file="https://quanangiangghe.com.files.quanangiangghe.com.com/2012/03/cropped-new1.jpg?w=300" data-large-file="https://quanangiangghe.com.files.quanangiangghe.com.com/2012/03/cropped-new1.jpg?w=560" class="aligncenter size-full wp-image-1840" alt="cropped-new1.jpg" src="https://quanangiangghe.com.files.quanangiangghe.com.com/2012/03/cropped-new1.jpg?w=560&h=159" width="560" height="159" srcset="https://quanangiangghe.com.files.quanangiangghe.com.com/2012/03/cropped-new1.jpg?w=560&h=159 560w, https://quanangiangghe.com.files.quanangiangghe.com.com/2012/03/cropped-new1.jpg?w=150&h=43 150w, https://quanangiangghe.com.files.quanangiangghe.com.com/2012/03/cropped-new1.jpg?w=300&h=85 300w, https://quanangiangghe.com.files.quanangiangghe.com.com/2012/03/cropped-new1.jpg?w=768&h=219 768w, https://quanangiangghe.com.files.quanangiangghe.com.com/2012/03/cropped-new1.jpg 885w" sizes="(max-width: 560px) 100vw, 560px" />Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới——————————————–

Cuốn sản phẩm nhất: kinh Thành Phồn Hoa

Tám năm chinh chiến, thắng lợi trở về mới biết Binh Mã thế gian Đại tướng mạo Quân lại là một trong nữ nhi.

Hoàng thái hậu ban ý chỉ, phong mang đến em ruột An Thân vương vãi – Hạ Ngọc Cẩn làm Nam Bình Quận Vương, cưới đại tướng quân làm chủ yếu phi.

Đối phương diện với vị phu nhân giết người như ma, khía cạnh sắt vô tình.

Quận vương vãi bất tài đau đớn cùng rất cào cào tường nước mắt thành sông ước cứu: “Phải làm nỗ lực nào mới rất có thể trọng trấn phu cương?” ( cải tổ mạnh mẽ để phục hồi quyền uy của ck )

——————————————–

Nhất

Nhị

Tam

Tứ

Ngũ

Lục

Thất

Bát

Cửu

Thập

Thập Nhất

Thập Nhị

Thập Tam

Thập Tứ

Thập Ngũ

Thập Lục

Thập Thất

Thập Bát

Thập Cửu

Nhị Thập

Nhị Thập Nhất

Nhị Thập Nhị

Nhị Thập Tam

Nhị Thập Tứ

Nhị Thập Ngũ

Nhị Thập Lục

Nhị Thập Thất

Nhị Thập Bát

Nhị Thập Cửu

Tam Thập

Tam Thập Nhất

Tam Thập Nhị

Tam Thập Tam

Tam Thập Tứ

Tam Thập Ngũ

Tam Thập Lục

Tam Thập Thất

Tam Thập Bát

Tam Thập Cửu

Tứ Thập

Tứ Thập Nhất

Tứ Thập Nhị

Tứ Thập Tam

Tứ Thập Tứ

Tứ Thập Ngũ

Tứ Thập Lục

Tứ Thập Thất

Tứ Thập Bát

Tứ Thập Cửu

Ngũ Thập

Ngũ Thập Nhất

Ngũ Thập Nhị

Ngũ Thập Tam

Ngũ Thập Tứ

Ngũ Thập Ngũ

Ngũ Thập Lục

Ngũ Thập Thất

Ngũ Thập Bát

Ngũ Thập Cửu

Lục Thập

Lục Thập Nhất

Lục Thập Nhị

Lục Thập Tam

Lục Thập Tứ

——————————————–

Cuốn trang bị hai: Bão Táp Đại Mạc

Hoàng thượng chậm rì rì mở miệng, “Phong Diệp Chiêu có tác dụng Chinh Đông Đại tướng Quân, Trịnh Tử Long làm phó tướng, điều quân Mạc Bắc tới, chinh phân phát Đông Hạ, giành lại non sông.” Ngài thấy trong bách quan còn tồn tại kẻ ao ước mở miệng, bao nhiêu uất nghẹn xung quanh năm xuyên suốt tháng hiện hết lên vào đầu, giận muốn vỡ phổi, vung tay áo cuồng nộ quát, “Phải để kê mái gáy sáng, là do nam nhi mọi cả triều những ngươi các không bởi một bạn phụ nữ! tiên tổ thánh minh, nếu trời cao vì phái nữ tử xuất chinh mà giáng tội xuống Đại Tần, thì cứ để giáng xuống đi! một mình trẫm gánh hết!”