Giải VBT Toán lớp 3 trang 97, 98 Tập 2 bài bác 167 đầy đủ, hỗ trợ các em học sinh củng cố kiến thức và kỹ năng và phát âm rõ phương pháp giải các dạng bài bác tập trong vở bài xích tập.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 3 trang 97


Mời thầy cô và các bạn học sinh xem thêm ngay Giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 97, 98 chính xác được nhóm ngũ chuyên viên biên soạn gọn gàng và không thiếu nhất bên dưới đây.

Bài 167: luyện tập chung

Giải bài 167 trang 97, 98 VBT Toán lớp 3 Tập 2​​​​​​​

Bài 1 trang 97 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2: 

Viết các số:

a) Năm mươi bảy nghì chín trăm bốn mươi hai: ............

b) nhì mươi nghìn một trăm linh bốn: .............

c) Tám mươi nghìn tám trăm năm mươi: .............

d) Bảy mươi lăm nghìn chín trăm: ............

e) Mười nhì nghìn ko trăm linh sáu: .............

Lời giải:

a) Năm mươi bảy nghì chín trăm bốn mươi hai: 57 942.

b) hai mươi nghìn một trăm linh bốn: trăng tròn 104.

c) Tám mươi nghìn tám trăm năm mươi: 80 850.

d) Bảy mươi lăm nghìn chín trăm: 75 900

e) Mười nhì nghìn ko trăm linh sáu: 12 006.

Bài 2 trang 97 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2: 

Đặt tính rồi tính:

37264 + 25328 96851 - 67825 7416 x 4 27436 : 7

......................... ......................... ................ ...................

......................... ......................... ................ ...................

......................... ......................... ................ ...................

Lời giải:

Bài 3 trang 97 Vở bài bác tập Toán lớp 3 Tập 2: 

Mua 3 đôi bít tất cùng loại phải trả 37 800 đồng. Hỏi cài 6 đôi bít tấn như thế phải trả từng nào tiền?

Tóm tắt

3 song bít tất: 37 800 đồng

6 đôi bít tất: .......... đồng ?

Lời giải:

Mua một đôi bít tất hết số tiền là:

37800 : 3 = 12600 (đồng)

Mua 6 song bít tất hết số tiền là:

12600 x 6 = 75600 (đồng)

Đáp số 75 600 đồng

Bài 4 trang 98 Vở bài bác tập Toán lớp 3 Tập 2: 

Tính:

 

a) (12 + 8) x 4 = .........................

= .........................

12 + 8 x 4 = .........................

= .........................

b) 25 + 75 : 5 = .........................

= .........................

(25 + 75) : 5 = .........................

= .........................

Xem thêm: Khi "Thần Y" Võ Hoàng Yên Đang Ở Đâu, Võ Hoàng Yên

Lời giải:

a) (12 + 8) x 4 = đôi mươi x 4

= 80

12 + 8 x 4 = 12 + 32

= 44

b) 25 + 75 : 5 = 25 + 15

= 40

(25 + 75) : 5 = 100 : 5

= 20

Bài 5 trang 98 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2: 

Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Lời giải:

►►► CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ tiếp sau đây để mua về Giải VBT Toán lớp 3 trang 97, 98 Tập 2 bài 167 đầy đủ tệp tin PDF trọn vẹn miễn phí.