Nâng cung cấp gói Pro để yêu cầu website quanangiangghe.com KHÔNG quảng cáo, với tải file rất nhanh không hóng đợi.

Bạn đang xem: 30 bộ đề thi học sinh giỏi toán lớp 6


Tuyển tập đề thi học tập sinh giỏi môn Toán lớp 6 (có đáp án) tổng hợp các đề thi với nội dung bám đít chương trình học tập theo yêu mong và quy định của cục GD&ĐT. 


ĐỀ THI THAM KHẢO

(Thời gian làm bài 120 phút, ko kể thời gian giao đề)

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG LẦN 1

NĂM HỌC 2021-2022

Môn: TOÁN - Lớp 6


Bài 1:(3 điểm)

a) thực hiện phép tính b) Rút gọn gàng biểu thức23. 53- 3 400 -< 673 - 2 (78 : 76 + 12021)>

Bài 2: (4,0 điểm)

Tìm số tự nhiên x biết:

a) x + (x + 1) + (x + 2) + …+ (x + 99) = 5450.b) 3.(5x- 1) - 2 = 70.c) 2x+ 2x + 1 + 2x + 2 = 960 - 2x + 3

Bài 3: (3 điểm) Chứng tỏ rằng:

a)(3100+19990) 2b)Tổng của 4 số từ nhiên tiếp tục không phân chia hết đến 4

Bài 4 (6,0 điểm)

a) vàb)Tìm số thoải mái và tự nhiên a nhỏ dại nhất sao cho: a phân tách cho 2 dư 1, a chia cho 3 dư 1, a phân tách cho 5 dư 4, a phân chia cho 7 dư 3.c) Cho p. Là số nguyên tố (p > 3) với 2p + 1 cũng là số nguyên tố. Hỏi 4p + 1 là số yếu tố hay phù hợp số? vày sao?

Bài 5 (4,0 điểm)

Một nửa số ô vuông của một bàn cờ 8x8 được tô đen như hình mẫu vẽ sau. Có toàn bộ bao nhiêu hình vuông 2x2, 4x4, 6x6 mà gồm một nửa số ô vuông được đánh đen?

………….. Không còn …………


Đề thi học sinh tốt lớp 6 môn Toán số 1

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN TƯ NGHĨAKÌ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆNMôn thi: Toán 6Thời gian: 150 phút (không kể thời hạn giao đề)

Câu 1. (3,0 điểm) đến

*
. Tìm quý giá của n để:

a) A là một trong những phân số.

b) A là một vài nguyên

Câu 2. (4,0 điểm)

a) không quy đồng hãy tính tổng sau:

*

b) đối chiếu P với Q, biết:

*
với
*

Câu 3. (3,0 điểm): kiếm tìm x, biết:

a) (7x - 11)3 = 25.52 + 200

b)

*
x +
*
= - 13,25

Câu 4. (3,0 điểm) Ở lớp 6A, số học tập sinh giỏi học kỳ I bằng

*
số còn lại. Thời điểm cuối năm có thêm 4 học sinh đạt loại giỏi nên số học sinh tốt bằng
*
số còn lại. Tính số học viên của lớp 6A.

Câu 5. (2,0 điểm) đến

*
là số tất cả sáu chữ số, chứng minh
*
số là bội của 3.

Câu 6. (5,0 điểm) cho góc xAy, bên trên tia Ax lấy điểm B thế nào cho AB = 5 cm. Trên tia đối của tia Ax rước điểm D thế nào cho AD = 3 cm, C là 1 điểm bên trên tia Ay.


a) Tính BD.

b) Biết góc BCD = 85o, góc BCA = 50o. Tính ACD

c) Biết AK = 1 centimet (K trực thuộc BD). Tính BK

Đáp án đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 6 - Số 1


Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 6 số 2

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTỈNH ĐỒNG THÁPĐỀ CHÍNH THỨC(Đề gồm có 01 trang)KIỂM TRA KHẢO SÁT HỌC SINH ĐỘI TUYỂNMôn kiểm tra: TOÁN – LỚP 6Thời gian: 150 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu I: (4.0 điểm). Thực hiện phép tính

1)

*

2)

*

Câu II: (4.0 điểm)

1) so sánh P với Q

Biết

*
cùng
*


2) Tìm hai số tự nhiên và thoải mái a với b, biết: BCNN(a, b) = 420; ƯCLN(a, b) = 21 cùng a + 21 = b.

Câu III: (4.0 điểm)

1) chứng tỏ rằng: ví như 7x + 4y ⋮ 37 thì 13x +18y ⋮ 37

2) cho

*

Tính B – A

Câu IV. (6.0 điểm)

Cho xÂy, trên tia Ax mang điểm B làm sao cho AB = 6 cm. Trên tia đối của tia Ax rước điểm D thế nào cho AD = 4 cm.

1) Tính BD.

2) đem C là 1 trong điểm bên trên tia Ay. Biết BĈD = 80o, BĈA = 45o. Tính AĈD

3) Biết AK = 2 centimet (K ở trong BD). Tính BK

Câu V: (2.0 điểm)

1) Tìm những số tự nhiên x, giống hệt cho:

*

2) tìm số thoải mái và tự nhiên n nhằm phân số

*
đạt GTLN. Tìm giá trị lớn nhất đó

Đáp án đề thi học tập sinh tốt môn Toán lớp 6 - Số 2


Đề thi học sinh xuất sắc lớp 6 môn Toán số 3

Câu 1 (2,0 điểm)

a) Tính nhanh: 16 + (27 - 7.6) - (94.7 - 27. 99)

b) Tính tổng: A =

Câu 2 (2,0 điểm) đến biểu thức: M = 5 + 52 + 53 + … + 580. Chứng tỏ rằng:

a) M phân tách hết đến 6.

b) M không phải là số chủ yếu phương.

Câu 3 (2,0 điểm)

a) minh chứng rằng: (n ∈ N) là phân số tối giản.

b) Tìm những giá trị nguyên của n để phân số B = có mức giá trị là số nguyên.

Câu 4 (1,0 điểm) tra cứu số trường đoản cú nhiên nhỏ dại nhất sao cho khi chia số đó mang đến 3 dư 1; phân tách cho 4 dư 2; chia cho 5 dư 3; phân tách cho 6 dư 4 và phân tách hết mang lại 11.

Câu 5 (2,0 điểm) Trên thuộc nửa phương diện phẳng bờ cất tia Ox vẽ 3 tia Oy, Oz, Ot sao cho

a) Tính góc yOz cùng góc zOt

b) trong 3 tia Oy, Oz, Ot tia nào nằm trong lòng 2 tia còn lại? vì sao?

c) chứng minh: Oz là tia phân giác của góc yOt.

Câu 6 (1,0 điểm) minh chứng rằng:

Đề thi học sinh tốt lớp 6 môn Toán số 4

Câu 1 (1,5 điểm): Thực hiện nay phép tính.

Câu 2 (2,5 điểm)

a) Cho S = 5 + 52+ 53 + 54 + 55 + 56 +…+ 52012. Chứng minh S chia hết mang lại 65.

b) Tìm số từ bỏ nhiên nhỏ dại nhất thế nào cho khi chia cho 11 dư 6, phân chia cho 4 dư 1và chia cho 19 dư 11.

c) Chứng tỏ: A = 10n+ 18n - 1 phân tách hết mang đến 27 (với n là số từ bỏ nhiên)

Câu 3 (2,0 điểm)

a)Tìm x, y nguyên biết : 2x (3y – 2) + (3y – 2) = -55

b) Chứng minh rằng:

Câu 4 (2,5 điểm): Cho nửa mặt phẳng bờ AB đựng hai tia đối OA và OB.

a) Vẽ tia OC chế tác với tia OA một góc bằng ao, vẽ tia OD tạo ra với tia OCC một góc bởi (a + 10)ovà cùng với tia OB một góc bởi (a + 20)o . Tính ao

b) Tính góc xOy, biết góc AOx bằng 22o và góc BOy bởi 48o

c) Gọi OE là tia đối của tia OD, tính số đo góc kề bù cùng với góc xOD lúc góc AOC bởi ao

Câu 5 (1,5 điểm): Cho

a) Chứng minh rằng A phân tách hết đến 24

b) Chứng minh rằng A chưa hẳn là số bao gồm phương.

Đề thi học sinh giỏi lớp 6 môn Toán số 5

Bài 1 (4,5 điểm) Tính giá bán trị các biểu thức sau:

a. A =

*

b. B = 3.5.<(52 + 23): 11> - 16 + 2015

c.

*

Bài 2 (4,0 điểm)

a. Tìm số tự nhiên x biết 8.6 + 288 : (x - 3)2 = 50

b. Tìm những chữ số x; y để A = x183y phân tách cho 2; 5 và 9 phần lớn dư 1.

c. Chứng tỏ rằng nếu p là số nguyên tố lớn rộng 3 thì p2 - 1 phân tách hết cho 3.

Bài 3 (4,5 điểm)

a. Mang lại biểu thức:

*
(n ∈ Z, n ≠ 3)

Tìm tất cả các giá trị nguyên của n để B là số nguyên.

b. Tìm các số nhân tố x, giống hệt cho: x2 + 117 = y2

c. Số 2100 viết trong hệ thập phân có bao nhiêu chữ số .

Bài 4 (5,0 điểm)

Cho góc

*
. Trên những tia Bx; By theo lần lượt lấy những điểm A; C

(A ≠ B; C ≠ B). Trên đoạn thẳng AC mang điểm D sao cho = 30o

a. Tính độ lâu năm AC, biết AD = 4cm, CD = 3cm.

b. Tính số đo của góc DBC.

c. Tự B vẽ tia Bz sao cho

*
. Tính số đo của góc ABz.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Lọc Bạn Bè Ít Tương Tác Trên Facebook Đơn Giản, Hiệu Quả

Bài 5 (2,0 điểm)

a. Tìm những chữ số a, b, c không giống 0 thỏa mãn:

*

b. Mang lại

*
. Minh chứng A là số thoải mái và tự nhiên chia hết mang lại 5

---------------------------------

Đề thi Olympic Toán lớp 6


Thông báo: Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về đào tạo và giảng dạy và học tập những môn học tập lớp 6, quanangiangghe.com mời những thầy cô giáo, những bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng giành cho lớp 6 sau: đội Tài liệu học hành lớp 6. Rất mong mỏi nhận được sự ủng hộ của những thầy cô và những bạn.